Direct naar de content

Wet goed verhuurderschap

In 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingevoerd. Deze wet bevat regels voor alle verhuurders, ook woningcorporaties. Volgens deze wet moeten wij huurders extra informeren over hun rechten en plichten.  

Alle huurders ontvangen bij de huurovereenkomst de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan afspraken over het gebruik van de woning.  

Op deze pagina lees je extra informatie over je rechten en plichten als huurder.

Je woont in een huurwoning van Haag Wonen

In de huurovereenkomst hebben we afgesproken dat de woning alleen mag worden gebruikt om zelf in te wonen. Je mag de woning niet gebruiken als bedrijfsruimte of voor andere activiteiten. Wil je de woning voor iets anders gebruiken? Dan heb je hiervoor schriftelijke toestemming nodig van Haag Wonen. 

De woning die je van Haag Wonen huurt, is jouw hoofdverblijf

Dat betekent dat je hier woont en geen andere (koop)woning hebt waar je voor langere tijd verblijft. Naast jouw partner en/of thuiswonende kinderen mag niemand anders in de woning wonen. Wil je (tijdelijk) iemand anders in de woning laten wonen? Dan heb je hiervoor schriftelijk toestemming nodig van Haag Wonen.

Je staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag op het juiste adres

Je bent verplicht je in te schrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente op het adres van jouw huurovereenkomst met Haag Wonen. Je blijft op dit adres ingeschreven zolang je de woning van ons huurt. Als de huur stopt, dan moet je je uitschrijven op dit adres bij de gemeente.

Het is belangrijk dat je je aan de afspraken houdt

Er zijn lange wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen. Daarom controleren we of elke woning goed wordt gebruikt. Als we denken dat je niet meer in jouw woning woont of voor langere tijd ergens anders verblijft, vragen we je om te bewijzen dat je in de woning woont.  

Als blijkt dat je niet meer in jouw woning woont of de woning zonder toestemming voor andere activiteiten gebruikt, vragen we de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. Zo kunnen we de woning aan iemand anders aanbieden die dringend een woning nodig heeft. 

Verschillende soorten huurovereenkomsten 

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten. Het type contract bepaalt hoe lang je de woning kunt huren. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.  

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten voor zowel sociale huur als vrijesectorhuur. Het verschil tussen sociale huur en vrijesectorhuur is vooral belangrijk omdat er verschillende regels zijn voor de huurprijzen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid

De regels voor huurverhoging lees je op de website van de Rijksoverheid. Je kunt de maximaal redelijke huurprijs controleren via de website van de Huurcommissie. Let op: dit betreft de kale huurprijs, dus zonder het voorschot voor servicekosten.  

Ons uitgangspunt is dat we jouw woning niet betreden zonder toestemming

Behalve in noodsituatie waarin direct ingrijpen noodzakelijk is, zoals bij een gaslek, brand of gesprongen waterleiding wanneer je niet thuis bent.  

Als huurder ben je verplicht ons binnen te laten in de volgende situaties: 

  • Wanneer er dringende werkzaamheden (zoals onderhoud en inspecties) nodig zijn. 
  • Bij renovaties waarvoor we je een redelijk voorstel hebben gedaan. 
  • Als jouw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij jouw buren. 
  • Bij een geplande bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur. 

Wij repareren gebreken aan jouw woning als je daarom vraagt

Je kunt dit melden via MijnHaagWonen of ons bellen op telefoonnummer (070) 250 70 70. Er zijn echter situaties waarin wij geen reparaties hoeven uit te voeren:  

  • Als het gebrek door jouw schuld is ontstaan. 
  • Als het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor jouw eigen rekening komen. Meer uitleg hierover vind je op de pagina Zelf onderhouden | Haag Wonen.
  • Als het onmogelijk is om het gebrek te repareren, bijvoorbeeld omdat de woning onherstelbaar beschadigd is. 

Als de reparatie te duur is en het niet redelijk is om herstel of vervanging te vragen, bijvoorbeeld als de woning gesloopt wordt. 

  • Je moet zelf dingen onderhouden die je met onze toestemming hebt veranderd of toegevoegd aan jouw woning.
    Voor verdere informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid

Waarborgsom 

Als je een borg hebt betaald, staat de hoogte hiervan in jouw huurovereenkomst. Na het einde van de huurovereenkomst krijg je de borg en eventuele rente terug. Is er geen betalingsachterstand of schade aan jouw woning? Dan ontvang je de eindafrekening en betalen we de waarborgsom en eventuele rente binnen twee weken terug. Zijn er kosten te verrekenen? Dan ontvang je binnen 30 dagen de eindafrekening.

Klachten en geschillen 

We hopen dat je tevreden huurder bent en het ons laat weten als dat niet het geval is. Helaas kan het voorkomen dat je alsnog niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als je ons dat wilt laten weten of als er meningsverschillen zijn, kun je een klacht indienen. Dit kun je doen via de pagina Klacht indienen over Haag Wonen | Haag Wonen.

We raden aan jouw klacht altijd eerst bij ons te melden zodat we snel kunnen werken aan een oplossing. Als jouw klacht niet wordt opgelost, zijn er andere organisaties waar je terecht kunt. Hieronder vind je een overzicht:

De klachtencommissie  
Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Je kunt een klacht indienen via de website van de klachtencommissie Provincie Zuid-Holland.

Gemeente Den Haag 
Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Den Haag. Een melding kun je doen via de website van de gemeente Den Haag. De gemeente kan geen meldingen over woningcorporaties in behandeling nemen, maar zal de melding doorsturen naar de juiste organisatie.  

Kantonrechter/huurcommissie 
In een aantal gevallen kun je ook gaan naar de huurcommissie of de kantonrechter. Op de website van de Rijksoverheid