Direct naar de content

6 juni 2023

Alles in de steigers voor voortzetting ‘Pimp Your Portiek’

Bobbi het vogeltje

Het schildersvak leren in de praktijk en tegelijkertijd portieken opknappen. Dat is waar het bij ‘Pimp Your Portiek’ om draait. Op maandag 5 juni 2023 ondertekenden drie Haagse woningcorporaties (Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion), ROC Mondriaan en Bouw Meesterschilders het convenant voor het project Pimp Your Portiek. Hiermee zetten de partijen het succesvolle project voor 3 jaar verder voort.

Win-winsituatie 

De bovenstaande partijen werken al jaren naar tevredenheid samen aan Pimp Your Portiek. De corporaties stellen aan ROC Mondriaan en Bouw Meesterschilders portieken ter beschikking die een opknapbeurt kunnen gebruiken. Het doel is om studenten van de School voor Bouw en Infra via deze stageplekken op te leiden tot volledig schilder zodat zij aan de slag kunnen bij het schildersbedrijf. Op deze manier werken de studenten aan hun eigen toekomst en aan de toekomst van de Haagse wijken door bij te dragen aan een prettige woon- en leefomgeving. Een win-winsituatie voor iedereen. Winst voor jongeren die het schildersvak leren, winst voor bewoners omdat hun portieken worden opgeknapt, winst voor het schildersbedrijf dat zo goed opgeleid personeel krijgt en winst voor de corporaties omdat de portieken er weer netjes bijstaan.


Ondertekening Convenant Pimp your Portiek op het ROC Mondriaan aan de Tinwerf.( Den Haag 02-06-23 ) Foto: Frank Jansen

Al 10 jaar een Haagse parel

Vanwege het succes van het project tekenden alle partijen samen een convenant om het project voort te zetten. Zo zorgen de corporaties voor ongeveer 20 portieken per jaar en voor financiering van de leermeesters van het schildersbedrijf. Bouw Meesterschilders begeleidt de studenten. De School voor Bouw en Infra van ROC Mondriaan selecteert gemotiveerde studenten die aan de slag kunnen gaan met de schilderswerkzaamheden in de portieken.

Eric Zegwaard, projectleider Pimp Your Portiek ROC Mondriaan: “Pimp Your Portiek is al zo’n 10 jaar een Haagse parel. De samenwerking tussen de partijen maakt van Pimp een succes. Studenten maken bij Pimp de juiste start van leren en werken in de beroepspraktijk. Met een aantal maanden stage heeft de student de juiste tools geleerd om door te stromen naar echt werk en dat zien we ook gebeuren. Het is een kweekvijver van talent.”

Over Pimp Your Portiek

Pimp Your Portiek is ongeveer 10 jaar geleden ontstaan door klachten van een aantal wijkbewoners in Mariahoeve. Zij waren destijds niet tevreden over hoe hun portiek eruitzag. Het zijn vaak portieken die intensief in gebruik zijn en niet meer in het regulier onderhoud meegaan, omdat ze over een tijdje gerenoveerd worden. Zodra het portiek er weer goed uitziet, heeft dit gelijk een positief effect op de rest van het complex. Er is destijds gekeken dit professioneel en op grotere schaal te organiseren. De partijen zijn gaan samenwerken om meerdere vliegen in één klap te slaan. Studenten leren een vak waardoor zij aan de slag kunnen als schilder en de woon- en leefomgeving knapt ervan op. Zo is Pimp Your Portiek ontstaan.