Direct naar de content

4 oktober 2023

Blog Mohamed Baba: Voorrang leraren in Den Haag Zuidwest: een versterking voor de lokale gemeenschap

Bobbi het vogeltje

Het nijpende lerarentekort in Den Haag Zuidwest is een uitdaging die niet langer genegeerd kan worden. De pilot Voorrang leraren in Den Haag Zuidwest, die we in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, corporaties Staedion en Hof Wonen en Gemeente Den Haag hebben opgezet, is ontstaan vanuit mijn rol in de Alliantieraad Den Haag Zuidwest. Deze bestuurlijke tafel heeft als doel om bij te dragen aan de ambities van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPDHZW). De inspanningen van het NPDHZW zijn gericht op het verbeteren van het perspectief van de bewoners in dit deel van de stad Den Haag.

Leraren met voorrang

Den Haag Zuidwest kampt met uitdagingen zoals lagere scores op leefbaarheid en gezondheid in vergelijking met andere delen van de stad. Het idee om leraren voorrang te geven op huurwoningen in deze wijk kwam voort uit de behoefte om de beste docenten naar Zuidwest te trekken en zo het onderwijs en de leefbaarheid te verbeteren. De pilot houdt in dat drie woningcorporaties elk vijf woningen beschikbaar stellen voor docenten die willen werken in scholen in Den Haag Zuidwest. Dit initiatief is een begin van een bredere aanpak om professionals in belangrijke beroepsgroepen, zoals politieagenten en zorgprofessionals, naar deze wijk te trekken. Het doel is om de lokale gemeenschap te versterken en te zorgen dat jongeren en gezinnen hier betere kansen krijgen.

Het motief achter de voorrangsregeling

De motivatie achter deze voorrangsregeling is gebaseerd op de overtuiging dat onderwijs de sleutel is tot positieve verandering. Zoals ik altijd zeg: ‘Onderwijs, onderwijs, onderwijs is voor mij een belangrijke sleutel om te komen tot een oplossing.’ Leraren spelen een cruciale rol in het bieden van kansen en perspectief aan de jeugd, en daarom is het logisch om in te zetten op duurzame oplossingen in het onderwijs. De waarde van goede leraren reikt namelijk verder dan alleen het klaslokaal. Als kind heb ik zelf mogen ervaren hoe waardevol goede begeleiding en inspirerende ontmoetingen op school kunnen zijn. Als eerste generatie migranten was het voor mijn ouders een uitdaging om de mogelijkheden die voor me lagen te begrijpen. Zij kenden de weg door het schoolsysteem niet. Dit geldt ook voor ouders die beperkte opleidingskansen en perspectief hebben. Omdat ik zelf op school goed begeleid ben en de juiste mensen heb mogen ontmoeten, begreep ik beter wat er te kiezen viel.

De impact voor andere woningzoekenden

Of deze voorrangsregeling nadelige gevolgen heeft voor andere woningzoekenden? Het simpele antwoord daarop is ‘nee’. Het gaat namelijk om een relatief klein aantal woningen en de impact op wachttijden is beperkt. Tegelijkertijd werken we samen met partners aan het bijbouwen van woningen en het bevorderen van doorstroming om het woningtekort aan te pakken. Dat is waar de echte winst wat betreft de krapte op de woningmarkt te behalen valt. De pilot wordt in de komende periode regelmatig geëvalueerd om te bepalen of deze succesvol is en of het model kan worden uitgebreid naar andere professionals. Haag Wonen blijft zich inzetten om betaalbare huurwoningen te bouwen en te zorgen voor een goede doorstroming.

Inzetten voor een leefbare omgeving

We willen niet alleen het lerarentekort aanpakken, maar ook werken aan een diverse en sterke gemeenschap in Den Haag Zuidwest. In de kern draait alles om het bouwen aan een betere toekomst voor deze wijk en het bieden van kansen aan alle bewoners, jong en oud. Samen met onze partners en de gemeenschap zetten we ons in voor een leefbare omgeving waar iedereen een thuis kan vinden en zich kan ontwikkelen. Onderwijs is de basis, en met deze voorrangsregeling zetten we een stap in de goede richting om het lerarentekort aan te pakken en de lokale gemeenschap te versterken.

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen