Direct naar de content

26 november 2020

Den Haag, woningcorporaties en marktpartijen presenteren aanvalsplan woningmarkt

Bobbi het vogeltje

Op donderdag 26 november presenteerde een coalitie van de gemeente Den Haag, de Haagse woningcorporaties en marktpartijen de ‘Haagse Aanpak’ voor de Woningmarkt. Deze ‘Haagse Aanpak’ is een aanvalsplan waarmee we samen een impuls geven aan de woningbouwopgave in Den Haag en investeren in bestaande wijken, tegen ongelijkheid in de stad. In de Haagse Aanpak staan 22 acties waarmee we samen aan de slag gaan.

> Bekijk hier een compilatie van de bijeenkomst

Den Haag staat voor grote uitdagingen. Het grote woningtekort, klimaatverandering en de hardnekkige verschillen in de stad vragen om een stevige en gezamenlijke aanpak. De gemeentelijke Woonagenda 2019-2023 beschrijft hoe het gemeentebestuur de problemen op de woningmarkt aanpakt. Samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen speelt daarbij een belangrijke rol. De Haagse Tafel Wonen geeft daar invulling aan. Aan de Tafel overleggen gemeente, woningcorporaties, beleggers, bouwers en ontwikkelaars hoe door goede afstemming en onderlinge samenwerking de gewenste (her)ontwikkeling en woningproductie wordt gerealiseerd.

Met de Haagse Aanpak voor de woningmarkt zetten wij samen de volgende ambitieuze stap. We committeren ons hiermee gezamenlijk vanuit een gedeelde liefde voor Den Haag aan een toegankelijke, toekomstgerichte en ongedeelde stad. Een gezamenlijke inzet in voor- en tegenspoed, vandaag en op de lange termijn.

In de samenwerkingsagenda schetsen we hoe we dat samen gaan doen. Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen: “Ik voel een gezamenlijke trots op én voor Den Haag. Deze integrale gebiedsaanpak is cruciaal voor onze stad. Iedereen is bereid een bijdrage te leveren. Daarbij staan het versnellen van nieuwbouw én betaalbaarheid voor inwoners van Den Haag hoog op de agenda. De leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken zijn daarbij net zo belangrijk als stenen stapelen. Zo bouwen we niet alleen woningen, maar bouwen we ook aan fijn wonen en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.”