Direct naar de content

24 juni 2024

Feestelijke opening nieuwe Haag Wonen wijklocatie Delftselaan in de Schilderswijk 

Bobbi het vogeltje

We vinden het belangrijk toegankelijk te zijn en bereikbaar voor bewoners uit de buurt. Daarom hebben we een nieuwe wijklocatie geopend waar bewoners kunnen binnen lopen voor vragen en meteen dient als een mooie ontmoetingsplek voor onze partners in de stad.  

Op donderdag 13 juni was er een feestelijke opening! Er was een koffiekar, een ijsjesbar, muziek en een popcornkraam. Ook waren er heerlijke hapjes gezorgd door de buurtkoks van Stichting Jacobahof en werden er leuke activiteiten voor de kinderen geregeld door de buurtvaders van Ittihaad. Een geslaagde middag! De wijk heeft er een handig informatiepunt bij voor bewoners en een fijne plek bij om elkaar te ontmoeten. 

Nieuwe bestemming: ontmoetingspunt voor Haag Wonen, partners én bewoners 
Als Haagse woningcorporatie bouwen wij aan een mooie stad waarin iedereen mee kan doen. “We zagen de potentie van dit pand als zichtbare en toegankelijke plek in de wijk,” vertelt Vera Korterink, gebiedsregisseur. ‘’Een perfecte plek voor een wijklocatie om elkaar te ontmoeten en meer te betekenen voor onze bewoners. Na veel inspanningen is het samen gelukt dit voor elkaar te krijgen!’’ Beheerconsulent Dennis van der Klugt vult aan: ‘’Daar mogen we echt trots op zijn. Het is een centraal punt voor onze bewoners in Schilderswijk-West. Een mooie aanvulling voor de buurt. We willen daarom iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat. We heten onze bewoners en samenwerkingspartners van harte welkom op deze locatie!’’ 

Oren en ogen in de wijk  
Bij Haag Wonen zetten we ons iedere dag in voor tevreden huurders die prettig en fijn wonen in een fijne en veilige buurt – nu en in de toekomst. Haag Wonen vindt het belangrijk om bereikbaar te zijn in de wijk. Zo maken we het bewoners en woningzoekenden makkelijker om direct langs te komen met vragen of iets te bespreken. Daarom zijn er dagelijks veel collega’s in onze wijken aanwezig en hebben we verschillende wijklocaties door heel de stad. De locatie aan de Delftselaan is de nieuwste aanwinst. Wijkbeheerder Hans Bonte vertelt: ‘’Het is goed om oren en ogen te hebben in de wijk. Zo weten wij goed wat er speelt onder de bewoners en kunnen we samen bijdragen aan een fijne buurt. We hebben hier iedere dinsdag ook een spreekuur, samen met de wijkagent. Bewoners zijn welkom om binnen te lopen met vragen of voor hulp. Naast de spreekuren werken we ook vanuit dit wijkkantoor. Even binnenlopen voor een praatje of vraag is op die manier laagdrempelig en gemakkelijk. Vandaar dat ik erg blij ben met deze wijklocatie.’’

×