Direct naar de content

21 mei 2021

Haag Wonen en BPD werken samen aan vernieuwing in Den Haag Zuidwest

Bobbi het vogeltje

Het stadsdeel Den Haag Zuidwest, waar veel vroegnaoorlogse sociale woningbouw staat, wordt een fijne, levendige en inclusieve leefomgeving. Daar gaan woningcorporatie Haag Wonen en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling de komende jaren samen mee aan de slag. Woensdag 19 mei tekenden ze de startovereenkomst voor samenwerking.

Den Haag Zuidwest is aangewezen als een van de belangrijke plekken in de stad waar gewerkt wordt aan sociaalmaatschappelijke versterking en nieuwe woningen bijgebouwd worden. Haag Wonen en gebiedsontwikkelaar BPD werken samen om huidige en nieuwe bewoners in de nabije toekomst een toekomstbestendig thuis te geven in een divers, levendiger stadsdeel. Met comfortabele, energiezuinige en betaalbare nieuwe of gerenoveerde woningen. Daarbij wordt ook gekeken naar een breed scala aan nieuwe voorzieningen en prettige openbare ruimte.

Aandacht voor mensen

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen: “De mensen die, vaak al jarenlang, in Zuidwest wonen of willen wonen, vormen voor ons het vertrekpunt. Samen met maatschappelijke partners willen we zorgen voor een mooie, groene en inclusieve wijk waar mensen met plezier wonen, werken en zich kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we bij de gebiedsontwikkeling veel aandacht voor de combinatie wonen, werken en onderwijs. Dus niet alleen mooie woningen bouwen met aandacht voor leefbaarheid en een fijne buurt, maar ook zorgen voor de voorzieningen die daarbij horen. Zo kunnen we bewoners in Zuidwest een fijne woning en buurt bieden én bijdragen aan een kansrijke toekomst met de ontwikkelmogelijkheden die daarbij horen.”

Innovatieve woonconcepten

Een aantrekkelijker toekomstperspectief voor Den Haag Zuidwest vraagt om zorgvuldige plannen die aansluiten bij behoeften van bewoners en zorgen voor een goed woon- en vestigingsklimaat. Met innovatieve woonconcepten voor uiteenlopende doelgroepen. Om dit te bereiken zijn er naast sociale huurwoningen, ook middeldure en duurdere huur- en koopwoningen nodig.

Patrick Joosen, regiodirecteur BPD: “Door de samenwerking tussen Haag Wonen en BPD, en middeldure huurwoningen via ons eigen Woningfonds, kan een mix van huur- en koopwoningen gerealiseerd worden. Zodat gezinnen kunnen doorstromen in de wijk, jongeren er hun wooncarrière kunnen starten en ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hiermee dragen we bij aan de grote vraag naar nieuwe en betaalbare woningen voor diverse doelgroepen, en realiseren we andere mogelijkheden voor huidige en nieuwe bewoners. Het herontwikkelen van stadswijken is een integrale opgave. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid creëren we samen met Haag Wonen kansen voor huidige en nieuwe inwoners van Zuidwest in een prettige, leefbare woonomgeving.”

Groen, gezond en trots

De groene openbare ruimte is van oudsher een waardevol onderdeel van Den Haag Zuidwest. Ook in het nieuwe Zuidwest is beleving en gebruik van de publieke ruimte essentieel. Om in te verblijven, te bewegen en om een veilige en leefbare omgeving te bieden aan de bewoners. Met veel ruimte voor winkels, ontspanning, sport, onderwijs en zorg bouwen Haag Wonen en BPD samen aan een gezonder stadsdeel waar mensen weer trots zijn op hun buurt.

Unieke identiteit

Zo wordt Den Haag Zuidwest het levendige stadsdeel, dat aantrekkelijk is voor de huidige bewoners én voor toekomstige bewoners. Waar meer inwoners en ondernemers trots zijn om te wonen, te werken en te verblijven. Juist die mix van mensen en voorzieningen geeft Zuidwest een unieke identiteit en maakt het een wijk waar mensen graag en fijn wonen.