Direct naar de content

11 december 2023

Herbenoeming Marc Dubbelman in Raad van Commissarissen Haag Wonen

Bobbi het vogeltje

Marc Dubbelman is, na een eerste termijn van vier jaar, herbenoemd als lid Raad van Commissarissen (RvC) van Haag Wonen. Ook de komende vier jaar blijft hij zich inzetten als lid en voorzitter van de auditcommissie van de RvC. De herbenoeming vindt plaats op voordracht van de RvC en de ondernemingsraad, na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties.

Marc Dubbelman is in 2019 toegetreden tot de RvC. Hij is registeraccountant van beroep, gespecialiseerd in de (financiële) beheersing van langlopende kapitaalintensieve  bouwprojecten. Marc heeft jarenlange werkervaring als accountant bij Deloitte (en rechtsvoorgangers) en bij Publiek Belang accountants. Als accountant werkt hij voor veel verschillende organisaties in de publieke en semipublieke sector en voor bouwgrondexploitanten.

“We kijken uit naar de voortzetting van de goede samenwerking”

Voorzitter van de RvC Saskia Kramer: “Ik ben verheugd dat Marc Dubbelman als ervaren en deskundig accountant is herbenoemd in de RvC. Marc is gewend om in korte tijd de belangrijkste financiële risico’s te herkennen in kapitaalintensieve investeringsprojecten. Hij heeft ruime vaktechnische kennis van risicoanalyse, procesopzet, financiën, fiscaliteit, waarderingsmethoden en -vraagstukken, onrendabele toppen, kasstroombeheer, treasury, reporting, wet- en regelgeving op het gebied van WNT en de Nationale en EU-aanbestedingsregels. Marc heeft in de jaren dat hij, als commissaris en voorzitter van de auditcommissie, toezicht heeft gehouden getoond dat hij niet oordeelt zonder eerst een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ook neemt hij niet zomaar iets als vanzelfsprekend aan, maar stelt vragen om tot de kern te komen. Hij durft de vinger op de zere plek te leggen wanneer dat nodig is. We kijken uit naar de voortzetting van de goede samenwerking.”

“Ik ben blij om in mijn rol als commissaris mee te blijven bouwen aan een mooie stad”

Marc Dubbelman: “Haag Wonen, mooie stad. Dat is de slogan van Haag Wonen en beter kan ik het niet samenvatten. Een fijn, duurzaam en betaalbaar huis in een veilige en leefbare Haagse buurt. Daaraan werken de medewerkers van Haag Wonen en het bestuur elke dag en als inwoner van Den Haag draag ik graag mijn steentje bij. Haag Wonen bouwt aan de mooie stad Den Haag, door woningen te onderhouden, te verbeteren en te bouwen. Een corporatie met een sociaal hart. Uiteindelijk zijn het de mensen die het allemaal doen. Ik ben daarom blij om, ook in mijn rol als commissaris en op voordracht van de OR, de komende jaren weer mee te mogen doen!”

Marc Dubbelman