Direct naar de content

12 maart 2024

Inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst 

Bobbi het vogeltje

In de komende periode kunnen huurders van een sociale huurwoning van Haag Wonen een brief van de Belastingdienst ontvangen. Hierin staat dat Haag Wonen de inkomensgegevens heeft opgevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig voor de jaarlijkse huuraanpassing. Eind april ontvangen huurders de brief over de jaarlijkse huuraanpassing van ons.

Ieder jaar passen wij de huur aan. Voor het toepassen van inkomensafhankelijke huurverhoging hebben wij een huishoudverklaring van de Belastingdienst nodig. Daarop staat in welke inkomenscategorie de huurder valt. Wij zien niet hoe hoog het jaarinkomen is. Wij gebruiken de verklaring alleen om te kijken of we inkomensafhankelijke huurverhoging mogen toepassen. De Belastingdienst gaat hierbij uit van het huishoudinkomen over het jaar 2022, gerekend over het aantal personen dat op dit moment in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven. Meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing volgt binnenkort.