Direct naar de content

6 juli 2023

Innovatielab Zuidwest bundelt krachten professionals: groene buitenruimte als kans

Bobbi het vogeltje

Na de eerste succesvolle inspiratiesessie van het Innovatielab Zuidwest in mei, volgde er eind juni een tweede bijeenkomst. We kwamen samen met andere corporaties, Gemeente Den Haag, sociale ondernemers, ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers. De vraag die centraal stond was: hoe kan de buitenruimte rondom woningen bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving?

Het groen in Zuidwest als kans

In Den Haag Zuidwest zijn er veel groene binnentuinen en is de openbare ruimte ruim ingericht. Uit onderzoek blijkt dat bewoners in Den Haag Zuidwest zowel lichamelijk als mentaal minder gezond zijn dan de gemiddelde Hagenees. Het vele groen in Den Haag Zuidwest is tijdens de eerste inspiratiesessie van het innovatielab benoemd als kans voor een gezonde leefomgeving.

Inspiratie: hoe de buitenruimte bijdraagt aan een gezonde leefomgeving

Tijdens de tweede inspiratiesessie brainstormden we over de vraag hoe de buitenruimte rondom de woningen kan bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving. En hoe op deze plekken ontmoetingsruimtes van en voor bewoners kunnen worden gemaakt.  Na een aantal inspirerende voorbeelden gingen twee groepen aan de slag met het formuleren van een mogelijke ‘challenge’. Met een challenge worden de mogelijkheden en kansen voor een vraagstuk uitgediept door middel van onderzoek met multidisciplinaire ontwerpteams. Dit wordt samen met bewoners verder uitgewerkt. De uitkomst van een challenge levert inbreng op voor de gebiedstransformatie van Den Haag Zuidwest. Een mooie kans voor een samenwerking waarin alle belangen – ook die van huidige en toekomstige bewoners – worden meegenomen. Na de zomer volgt de start van een eerste challenge.

Samenwerking met verschillende partners

De uitwerking gebeurt in samenwerking met de gemeente Den Haag, zorgpartijen, bewoners, ontwerpers en andere partijen. Drie locaties van Haag wonen, Hof Wonen en Staedion staan centraal bij de uitwerking van vraagstukken, zoals:

  • Wat is het onbenutte potentieel?
  • Hoe kunnen we een groene route creëren die verbinding en ontmoeting bevordert?
  • Wat is de relatie tussen de binnentuinen en de omliggende bebouwing?
  • Hoe kunnen we kleinschalige voorzieningen hierin opnemen?
  • En hoe kan financiering en zelfbeheer de sociale samenhang versterken?

Over het innovatielab Den Haag Zuidwest

Het Innovatielab is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de opgaves in Zuidwest. Het Innovatielab is een initiatief van Staedion.