Direct naar de content

20 juni 2023

Leraren in Den Haag Zuidwest krijgen voorrang op huurwoningen in de stad

Bobbi het vogeltje

Werk je als leraar op een school in Den Haag Zuidwest? Dan kun je voorrang krijgen op een huurwoning in de stad. Woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Hof Wonen werken samen met gemeente Den Haag in een pilot om het lerarentekort in Den Haag Zuidwest aan te pakken. Er worden in totaal 15 woningen beschikbaar gesteld waarop leraren voorrang kunnen krijgen.

Bestuursvoorzitter Haag Wonen, Mohamed Baba, was initiatiefnemer voor dit project. Hij ging erover in gesprek met het schoolbestuur van scholen in Den Haag Zuidwest. “Door leraren voorrang te geven op huurwoningen, bieden we hen niet alleen een betaalbare woning, maar laten we ook zien dat we hun waardevolle bijdrage aan de gemeenschap erkennen en waarderen”, aldus Baba. “Naast dat we hiermee het lerarentekort in Den Haag Zuidwest aanpakken, investeren we samen in een betere toekomst voor de kinderen en jongeren in deze wijken. Daarmee brengen we positieve veranderingen teweeg in onze mooie stad Den Haag.”

Lerarentekort en woningcrisis

Den Haag Zuidwest kampt met het hoogste lerarentekort van de stad, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd heeft de regio, net als de rest van Nederland, te maken met de woningcrisis. Hierdoor is het voor woningzoekenden ontzettend lastig een geschikte woning te vinden. Door woningen beschikbaar te stellen met voorrang voor docenten, hopen de woningcorporaties en gemeente Den Haag iets te kunnen doen aan het lerarentekort in de wijk. Het initiatief zal minimaal een jaar duren. De drie woningcorporaties hebben elk vijf sociale huurwoningen ter beschikking gesteld, verspreid over de stad. De huurprijzen van deze woningen variëren tussen de 647,20 en 1020 euro per maand. Leraren kunnen zich tot en met 15 juli 2023 aanmelden via het aanmeldformulier Pilot huisvesting voor leraren in Zuidwest.

Aanpak Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest is een wijk die kampt met talrijke problemen die aanzienlijk groter zijn dan elders in Den Haag. Het gebied wordt gekenmerkt door huishoudens met een bescheiden inkomen, hoge werkloosheid, relatief veel gezondheidsklachten en een verouderd woningbestand. Gemeente Den Haag heeft als doel Zuidwest naar het gemiddelde niveau van de stad te brengen, onder andere door grootschalige sloop- en nieuwbouwprojecten. Dit project is niet het eerste project waarbij sociale huurwoningen met voorrang beschikbaar worden gesteld aan een specifieke beroepsgroep in een bepaald stadsdeel. Eerder werden in Den Haag experimenten gedaan waarbij leraren, politieagenten en zorgmedewerkers voorrang kregen op woningen van particuliere verhuurders.