Direct naar de content

28 september 2023

Nationaal Programma Zuidwest presenteert uitvoeringsplan

Bobbi het vogeltje

“Verder werken aan wonen, perspectief en ontmoeten”

Op 26 september presenteerde het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW), waar Haag Wonen een actieve rol in heeft, het uitvoeringsplan 2023-2026. Ruim 100 bewoners en partners waren aanwezig bij de presentatie in de aula van het Zuid-West College in Vrederust. In het uitvoeringsplan staan concrete acties die we de komende jaren samen met vele partners gaan inzetten voor een sterker Den Haag Zuidwest.

Tijdens de bijeenkomst ging Chris Schaapman, directeur van het Nationaal Programma Zuidwest (NPZW), in gesprek met leden van de alliantieraad, die verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van het plan: bestuursvoorzitter van Haag Wonen en trekker van de alliantietafel Wonen en Leefomgeving Mohamed Baba, Wiely Hendricks, Harry Wientjens, Charlie Ortega, Herke Elbers (namens Benjamin van Gelderen) en Erik Heineman (namens Jet Bussemaker). Ook Jan van Zanen, voorzitter van de alliantieraad en burgemeester van onze mooie stad, was erbij en gaf een speech.

“Mooie mijlpaal in de samenwerking voor een sterker Den Haag Zuidwest”

Mohamed Baba namens de alliantietafel Wonen en Leefomgeving: “Samen met de corporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers, makelaars en Gemeente Den Haag zorgen we ervoor dat het perspectief voor de jeugd in Zuidwest verbetert. Daar ligt onze focus. De presentatie van het uitvoeringsplan is een mooie mijlpaal in de samenwerking. Het uitvoeringsplan maakt voor iedereen duidelijk wat we de komende jaren samen concreet gaan doen. Samen met Staedion en Hof Wonen hebben we een samenwerkingsagenda gemaakt voor Zuidwest die goed aansluit op het uitvoeringsplan.”

Brede aanpak voor bestaanszekerheid en leefbaarheid

Vanuit de alliantie zetten de partners, die gecommitteerd en betrokken zijn bij Zuidwest, in op een brede aanpak met maatregelen om de bestaanszekerheid en leefbaarheid voor bewoners van Den Haag Zuidwest te versterken. De mensen die, vaak al jarenlang, in Zuidwest (willen) wonen of werken, vormen het vertrekpunt. Bewoners hebben hierin zelf ook een actieve rol. Zij hebben inbreng gehad in het opstellen van de brede aanpak, onder andere via de Partnerraad en de jongerenraad Zuidwest.

In continue dialoog met bewoners

Mohamed Baba: “We willen zorgen voor een mooie, groene en inclusieve wijk waar huidige en toekomstige bewoners met plezier wonen, werken en zich kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we bij de gebiedsontwikkeling veel aandacht voor de combinatie wonen, werken en onderwijs. Dus niet alleen woningen verduurzamen en toekomstbestendige woningen bouwen, maar ook aandacht voor leefbaarheid en een prettige buurt, met voorzieningen die daarbij horen. Zo kunnen we bewoners in Zuidwest een fijne woning en buurt bieden én bijdragen aan een kansrijke toekomst met mooie ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk blijven we doorlopend in gesprek met de bewoners in Zuidwest door te werken vanuit de wijk en dagelijks zichtbaar te zijn.”

Over NPZW

Den Haag Zuidwest is een wijk die kampt met talrijke problemen die aanzienlijk groter zijn dan elders in Den Haag. Het gebied wordt gekenmerkt door huishoudens met een bescheiden inkomen, hoge werkloosheid, relatief veel gezondheidsklachten en verouderde woningen. Het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW) heeft als doel Zuidwest naar het gemiddelde niveau van de stad te brengen. Het NPZW is gemaakt door de Alliantie Zuidwest. Deze alliantie bestaat uit 6 samenwerkende alliantietafels die horen bij de 6 hoofdambities voor Zuidwest: onderwijs, werk, sociale samenhang, wonen, gezondheid en veiligheid.

Bekijk ook het nieuwsbericht van NPZW met foto’s.