Direct naar de content

9 maart 2023

Provincie Zuid-Holland steunt Gemeente Den Haag bij woningbouw senioren en starters

Bobbi het vogeltje

Op donderdag 9 maart bracht gedeputeerde Anne Koning (wonen & ruimtelijke ordening) een bezoek aan Den Haag. Daar bezocht zij samen met wethouder Martijn Balster (wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest ) diverse woningbouwlocaties en werden namens provincie Zuid-Holland ook woonsubsidies uitgereikt ter waarde van € 80.000 voor senioren en € 50.000 voor starters. De subsidies zijn bedoeld om woningbouwplannen te versnellen en de bouw van woningen voor specifieke doelgroepen te stimuleren.

Flexwoningen

Samen met de Haagse woningcorporaties ontwikkelt de gemeente Den Haag komende jaren op diverse locaties binnen de gemeente tijdelijke huisvestingsprojecten voor een mix van doelgroepen, vanuit het Doorbraakplan Zorgdoelgroepen en statushouders. Project Leeghwaterplein is één van deze projecten, speciaal bedoeld voor 120 woningen voor jonge starters op de Haagse woningmarkt. Het gaat om 40 woonplekken voor jonge statushouders, 15 woonplekken voor studenten van ROC Mondriaan en 65 woonplekken voor starters met cruciale beroepen zoals docenten, verpleegkundigen of politieagenten. De provincie ondersteunt dit project met een subsidie van € 50.000.

Seniorenwoningen

De subsidie voor de seniorenwoningen gaat naar de herontwikkeling van verzorgingshuis Wenckebach, een sloop-nieuwbouwproject in Molenwijk, Laak. Het gebouw Wenckebach was een voormalig verzorgingshuis uit de jaren 80, met ongeveer 120 kleine onzelfstandige eenkamerwoningen, lange gangen en veel algemene ruimten. Functioneel voldeed het gebouw niet meer aan de huidige eisen van de zorgverlening. Door de inefficiënte gebouwindeling kon het personeel niet optimaal genoeg worden ingezet. Staedion heeft daarom besloten om tot herontwikkeling van de locatie over te gaan. Het gebouw is afgelopen jaar gesloopt. Uit locatie- en behoefteonderzoek van de wijk, blijkt dat er behoefte is aan seniorenwoningen en de locatie interessant is voor ouderen. Het programma bestaat uit 136 woningen. De provincie ondersteunt dit met een subsidie van € 80.000.

Gedeputeerde Koning: “In de afgelopen vier jaar hebben we als provincie een reeks aan middelen ontwikkeld en ingezet om de bouw van nieuwe betaalbare woningen te versnellen. Met de hulp vanuit de provincie kunnen we het verschil maken. Met de inzet van specifieke expertise door de Vliegende Brigade en subsidieregelingen hebben we ook hier in Den Haag projecten kunnen versnellen zodat werk kan worden gemaakt van nieuwe flexwoningen voor starters en seniorenwoningen.”

Wethouder Wonen Martijn Balster: “De woningnood is enorm in onze stad. Veel mensen zijn op zoek naar een huis en we spannen ons voor iedereen in. Sommige mensen hebben net dat extra steuntje in de rug nodig om goede woonruimte te vinden en hier zetten we ons met deze flexwoningen extra voor in. Denk daarbij niet alleen aan studenten, die we hard nodig hebben om talent aan te trekken, statushouders die een start willen maken maar ook onze docenten, agenten en verpleegkundigen die we zo hard nodig hebben in de stad. Dankzij de samenwerking met en deze subsidie van de provincie maken we hier straks voor verschillende doelgroepen een (nieuwe) een snellere start mogelijk in een fijne en betaalbare woning.”

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter woningcorporatie Staedion: “Het is goed dat we meer woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Maar nog belangrijker is dat we verder kijken dan stenen alleen. Wonen gaat namelijk over mensen. Geschikt en passend wonen voor iedereen past ook bij deze opgave. Door het introduceren van ‘Wonen met een Plus in Wenckebach zorgen we – met betrokken (maatschappelijke) organisaties en de bewoners – voor een vitale leefgemeenschap gecreëerd voor mensen die hier bewust voor kiezen. Of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Alle woningen zijn gelegen aan centrale atriumgangen, waar bewoners elkaar (kunnen) ontmoeten. Verder zijn de woningen zo ontworpen dat bewoners met zorg en diensten aan huis ondersteund kunnen worden. Het gebouw is geschikt voor rollator- en rolstoelgebruik. We hopen hiermee ook doorstroming uit bestaande woningen te realiseren.”

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter woningcorporatie Haag Wonen: “Het is erg belangrijk dat we samenwerken om snel meer te betekenen voor jonge starters. Want juist deze doelgroep heeft het extra moeilijk op de woningmarkt. Als ambitieuze volkshuisvester zijn we blij om bij te dragen aan nieuwe woonvormconcepten zoals op het Leeghwaterplein. We kijken ernaar uit om deze doelgroepen aan een betaalbare flexibele woning te helpen. Samen pakken we de wooncrisis aan en werken we aan een mooie stad voor iedereen.”