Direct naar de content

16 mei 2022

Het tempo in de warmtetransitie moet omhoog

Bobbi het vogeltje

Bijdragen en meewerken aan de versnelling van de verduurzaming in Den Haag. Dat vinden we belangrijk. Samen met 25 partners van De Haagse Warmtecoalitie roepen wij de nieuwe gemeenteraad in Den Haag op om versnelling te brengen in de warmtetransitie van de stad. 

Het pleidooi van De Haagse Warmtecoalitie is op 10 mei 2022 aangeboden aan de nieuwe Haagse gemeenteraad. In het pleidooi roepen we op, om:

  • zo snel mogelijk door te pakken op de lokale energietransitie;
  • op basis van objectieve criteria keuzes te maken, en;
  • geen duurzame warmtebronnen op voorhand uit te sluiten.

Tempo in de warmtetransitie

Als de stad in 2030 grotendeels klimaatneutraal wil zijn, moet Den Haag snel overschakelen op duurzame energie. De partijen van De Haagse Warmtecoalitie staan in de startblokken om Den Haag hierbij te helpen!

Waarom Haag Wonen meedoet

We zien deze Haagse Warmtecoalitie als een mooie kans om aandacht te vragen voor duurzame warmte en aardgasvrije woningen. Het verduurzamen van de woningvoorraad is een grote opgave. Het is belangrijk om nu al stappen te zetten. Door samen te werken, kunnen we deze ambitie realiseren.

Doe mee!

Iedere partij die de verduurzaming van Den Haag aan het hart gaat en kan en wil bijdragen aan de versnelling van de warmtetransitie, is van harte welkom om zich aan te sluiten. Kijk voor meer informatie op: www.haagsewarmtecoalitie.nu