Direct naar de content

4 juli 2023

TU Delft helpt met verbeterplannen in Waldeck 

Bobbi het vogeltje

Haag Wonen werkt al jaren nauw samen met de TU Delft. Studenten van de TU Delft helpen ons met verbeterplannen voor onze woongebouwen en de leefbaarheid in de wijk. Het doel? De gebouwen inclusief omgeving klaar maken voor de toekomst! De studenten hebben eerst onderzoek gedaan door in gesprek te gaan met wijkbewoners en analyses uit te voeren van de omgeving. Babette van den Ancker, assetmanager bij Haag Wonen: ”We zijn ontzettend blij met deze mooie samenwerking. Na een sterke analyse kwamen de studenten met inspirerende en innovatieve ideeën en uitgewerkte plannen. Hier gaan we mee aan de slag en nemen we zeker mee in onze plannen voor deze wijk. 

Dit jaar onderzochten de studenten van de opleiding Bouwkunde drie gebouwen in Waldeck. Twee van deze gebouwen zijn van Haag Wonen: Duke Ellingtonstraat en Chopinstraat/Aaltje Noordewierstraat.  

Waldeck is een buurt met veel oudere bewoners. Daarom had het onderzoek de focus op wonen in combinatie met zorg. Op dinsdag 27 juni nodigden Haag Wonen de studenten van de TU Delft uit om de resultaten te laten zien. Ook onze partners Centraal Wonen Nederland, CGW, ZorgsaamWonen en de gemeente Den Haag waren hierbij aanwezig. 

Eerst kijken wie er in de wijk wonen 

Niet zomaar aan de slag gaan, maar eerst kijken wie er in de wijk wonen. Wat zijn de uitdagingen en hoe maken we deze woongebouwen klaar voor de toekomst? De studenten hebben eerst onderzoek gedaan door in gesprek te gaan met wijkbewoners en analyses uit te voeren van de omgeving. Zo kunnen ze beter inspelen op punten zoals eenzaamheid, mobiliteit en diversiteit. Uit het onderzoek blijkt dat het een groene buurt is met veel potentie. Maar ook een buurt waar de samenhang verbeterd kan worden. 

Leo Oorschot, architect en docent van de TU Delft: ”Het is nu een woonwijk waar vergrijzing een grote rol speelt. Wat we moeten doen, is meer diversiteit brengen én aan gezondheid denken. Het belangrijkste wat de studenten hebben geleerd, is dat ze eerst kijken wie er in een wijk wonen. Eerst een goed onderzoek doen en daarna kijken hoe we de uitdagingen kunnen aanpakken.”  

Sociaal wonen voor iedere levensfase 

Er zijn veel innovatieve ideeën gepresenteerd. Zo werd elk gebouw omgetoverd tot een plek voor jong en oud. Met gezamenlijke tuinen, woonkamers en keukens. Een plek voor privacy en gezamenlijke activiteiten. Allemaal ideeën om de betrokkenheid tussen de bewoners te verbeteren. 

”De studenten hebben een frisse blik én kennis van de allerlaatste technieken en inzichten. Ze komen daarom met frisse ideeën die zeker helpen om de uitdagingen die spelen op te kunnen lossen. Wat me vooral aansprak waren hun ideeën om onze gemeenschappelijke tuinen meer open te stellen en gebruiksvriendelijker te maken!” vertelt Peter Willemse, beleidsmedewerker bij Haag Wonen. 

Simpele oplossingen met veel impact 

Ook aan de wijk is gedacht. De wijk is nu niet ontworpen voor ouderen, maar met simpele oplossingen zijn goede resultaten te behalen. Op de looproutes naar het winkelcentrum moeten bijvoorbeeld meer bankjes komen om te rusten. En er moeten meer ontmoetingsplekken komen voor mensen in de wijk.  

Bedankt voor de mooie samenwerking! 

We willen de studenten en de begeleidende docenten van de TU Delft bedanken! Alle plannen waren vernieuwend, uniek en tot in detail uitgewerkt.