Direct naar de content

27 maart 2024

Bestuursvoorzitter Mohamed Baba: ”Voldoende betaalbare woningen en leefbare wijken in onze mooie stad”

Bobbi het vogeltje

Bestuursvoorzitter Mohamed Baba staat inmiddels vier jaar aan het roer bij Haag Wonen. Hij loodste de woningcorporatie door economisch moeilijke tijden met meer uitdagingen zoals corona, de stikstofcrisis, de huidige wooncrisis, de Nationale Prestatieafspraken en de plotseling sterk gestegen bouwkosten. Hoe blikt hij terug op zijn eerste termijn bij Haag Wonen? En wat wil hij in de komende vier jaar bereiken? We vroegen ook de OR en de huurdersorganisatie om een reactie. Die lees je onderaan.

Wat zijn jouw eigen drijfveren om te werken bij een corporatie?
“Ik ben zelf opgegroeid in een sociale huurwoning. Omdat ik zelf fijn woonde, kon ik me richten op een opleiding en andere kansen die ik kreeg. Dat is meteen ook mijn voornaamste drijfveer. Ik weet hoe belangrijk het is om een goede basis te hebben. Die begint met een fijne woning in een prettige buurt. Ik vind dat iedereen die kans moet krijgen. Daarom werk ik voor een volkshuisvester en daarom ben ik ook actief bij andere organisaties zoals in het bestuur van De Vernieuwde Stad, als voorzitter van het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en als lid van de raad van toezicht bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam .”

Hoe kijk je terug op je eerste rol als bestuurder?
“Wat ik mooi vind is dat je als bestuurder bepalend bent voor de richting van een organisatie. Vier jaar geleden was Haag Wonen goed bezig, maar bescheiden. Nu, na vier jaar hebben we ons verhaal op orde: we weten wie we zijn, waar we voor staan en wie we daarbij nodig hebben. Met dat verhaal worden we herkend door onze partners en zorgen we ervoor dat we voor onze huurders en woningzoekenden nog meer het verschil kunnen maken.”

Waarom kies je voor een tweede termijn van opnieuw vier jaar?
“Ik ben iemand die graag dingen opbouwt. Mijn opdracht was nieuw elan en ondernemersgeest inbrengen. Dat is gelukt. In de komende jaren wil ik die nieuwe cultuur bestendigen en verder ontwikkelen. Zodat we samen meer kunnen betekenen voor fijne, leefbare wijken, het verbeteren en verduurzamen van ons bezit en bij te dragen aan het oplossen van de wooncrisis in Den Haag. Daarom blijf ik graag nog aantal jaar langer en ik vind het heel fijn dat Anne Margreet Kremer als medebestuurder is aangehaakt. Anne Margreet zorgt voor de juiste wisselwerking tussen binnen en buiten. Binnen beloven en buiten waarmaken, met focus op uitvoering. Zo kunnen we met onze samenwerkingspartners meer betekenen in de komende jaren.”

Waar ben je het meest trots op?
“Dat we ons verhaal ook durven te vertellen. En dat is zeker niet alleen mijn verdienste. Daar hebben we heel hard aan gewerkt met elkaar. We zijn met de goede dingen bezig en weten elkaar te vinden over de grenzen van afdelingen heen. Dat geeft energie! We zijn nu ook echt partner in de stad en zichtbaar in de wijken. Het kan uiteraard altijd beter, maar ik zie waar we nu staan en ben heel erg trots op de vooruitgang die we hebben geboekt. Kijk naar onze rol om bij te dragen aan leefbare wijken en bijvoorbeeld onze aanpak in het samen aanpakken van de wooncrisis. We zoeken hiervoor naar nieuwe manieren in grote stad als Den Haag. Daarbij ben ik trots op de vele mooie initiatieven waar we aan bijdragen zoals aan de DOE-dagen van de coalitie Wonen, Onderwijs, Werk samen met de gemeente, ROC Mondriaan, Staedion en Hof Wonen en andere samenwerkingspartners. Dit initiatief biedt werkzoekenden de mogelijkheid om nieuw werk te vinden en direct mee te bouwen aan de toekomst van hun eigen wijk via een leertraject. En zo kan ik nog meer voorbeelden noemen.”

Wat doet Haag Wonen om bij te dragen aan fijne en leefbare buurten?
“Via onze collega’s in de wijk zoals onze wijkbeheerders, beheerconsulenten en sociaal projectleiders zijn we dagelijks in gesprek met bewoners. Dat gaat over het samen met bewoners verbeteren van de leefbaarheid in wijken, bijvoorbeeld door het herinrichten van binnentuinen. We zijn nu veel zichtbaarder en stellen zelf proactief activiteiten aan bewoners voor. Het is mijn taak om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Dat past ook bij onze bestuurdersfilosofie: wij zijn er voor de richting en medewerkers moeten de ruimte ervaren en zich door ons geruggensteund voelen om hun vaardigheden hiervoor in te zetten. Dat vergt zelfvertrouwen en daar worden we steeds beter in. Ik weet dat de kracht van bewoners in de wijk heel veel kan doen en belangrijk is. Als ik dan zie dat collega’s creatieve initiatieven starten, samen met bewoners, dan vind ik dat geweldig. Of dat ik zie dat onze collega’s, die letterlijk werken vanuit de wijk, veel bewoners kennen en samenwerken voor de buurt, dan vind ik dat altijd weer bijzonder. ”

En lukt het om bij te dragen aan het oplossen van de wooncrisis?
“Dat is natuurlijk niet makkelijk maar we hebben onze aanpak vernieuwd en zoeken ook hier de samenwerking op. De afgelopen jaren hebben we gezaaid wat we de komende jaren gaan oogsten. Zo gaan we dit jaar minimaal 526 nieuwe woningen bouwen. Dat vormt het startschot voor veel meer nieuwe woningen die we met onze partners gaan realiseren. Tot voor kort richtten we ons alleen op sociale huur, nu gaan we ook betaalbare middenhuur aan ons bezit toevoegen. Speciaal voor mensen die net iets te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar die ons wel nodig hebben om goed te kunnen wonen.”

Wat wil je nog meer bereiken?
Den Haag is als stad heel interessant. Er is een grote bouwopgave maar er is weinig plek: veel stakeholders doen een claim op die beperkte ruimte. Die complexe puzzel moeten we leggen met gemeente, collega-corporaties, beleggers en ontwikkelaars samen. Dat betekent als politiek keuzes durven maken en in gezamenlijkheid plannen maken, knopen doorhakken en zorgen voor broodnodige woningen. Dat wil ik bereiken. Want niets doen is geen optie, veel mensen wachten al te lang op een woning. Niet alleen mensen met een kleine beurs, maar juist ook mensen die nét iets meer verdienen. Daarmee zijn we weer terug bij waar volkshuisvesting ooit voor bedoeld was: voldoende betaalbare woningen in een stad waar je portemonnee niet bepaalt in welke wijk je woont. En dat vergt creatieve oplossingen van ons allemaal.”

OR, Wijnand van der Velde:
“Als nieuwe voorzitter van de OR kan ik uit eigen ervaring weinig zeggen over het verleden, maar zowel de OR als ik persoonlijk zijn verheugd met de herbenoeming van Mohamed. Hij is altijd erg toegankelijk en prettig in de communicatie, wat door de OR als zeer fijn wordt ervaren in de samenwerking met het bestuur.”

Huurdersorganisatie HOHW, voorzitter Hans van Rossen:
“Als voorzitter van de Huurdersorganisatie van Haag Wonen ben ik blij dat Mohamed herbenoemd is. Voor de huurdersorganisatie is het goed dat we weten met wie we de gesprekken hebben en vertrouwen hebben in de persoon. Dat hebben we. We kunnen altijd goed met elkaar overleggen en ook al zijn we het niet altijd eens, de gesprekken blijven respectvol en opbouwend. Ik hoop dat we de komende jaren in goed overleg blijven. Samen maken we er iets moois van.”