Direct naar de content

3 juli 2024

Blog Mohamed Baba: Laten we het ambacht van architectuur terugbrengen in de volkshuisvesting

Bobbi het vogeltje

De afgelopen jaren heb ik een hernieuwde passie ontwikkeld voor architectuur en stedenbouw. Als bestuurder van Haag Wonen heb ik vanuit verschillende invalshoeken mogen ervaren hoe cruciaal deze disciplines zijn voor het creëren van prettige en betaalbare woningen. Daarom nodig ik onze partners uit om samen de liefde en het ambacht van architectuur terug te brengen in de volkshuisvesting.

Integrale wijkontwikkeling

Bij Haag Wonen geloven we in een integrale wijkontwikkeling waarin fysieke en sociale aspecten nauw met elkaar zijn verbonden. Architectuur en stedenbouw vormen een basis voor goed, prettig en betaalbaar wonen. Architectuur ondersteunt daarbij het gevoel van geborgenheid voor onze huurders. Het biedt een plek die voelt als van jou en waar je het goed hebt. Een woonomgeving die positief prikkelt en bijdraagt aan een gevoel van veiligheid en trots. We moeten als corporaties meer ruimte vrijmaken voor de creativiteit van architectuur binnen onze volkshuisvestelijke opgaven om bij te dragen aan een goede leefomgeving. Dit vereist dat we als corporaties, architecten en stedenbouwkundigen beter met elkaar samenwerken.

Architectuur als verbinder

Helaas merk ik dat het ambacht van de architect in de ontwikkeling en realisatie van betaalbare huurwoningen de laatste jaren onder druk staat. Er is vaak weinig oog meer voor de kunst en kunde die architectuur met zich meebrengt. De architect moet niet alleen een ontwerper zijn, maar ook een verbinder en partner die bijdraagt aan een woonomgeving die geborgenheid en trots biedt aan de bewoners. Standaardisatie mag belangrijk zijn, maar mag nooit de specifieke context van een locatie overschaduwen. Dit betekent dat we in de architectuur en stedenbouw rekening moeten houden met de unieke kenmerken en behoeften van elke plek, zoals de geschiedenis van de buurt, de sociale dynamiek, en de wensen van de huidige en toekomstige bewoners.

Inspiratie

In de afgelopen jaren heb ik in verschillende jury’s mogen zitten, waaronder het beste gebouw van Nederland, de Rotterdamse Architectuurprijs en onlangs nog in een panel voor de uitreiking van het Architectuur Jaarboek. Deze ervaringen hebben mijn overtuiging versterkt dat architectuur een cruciale rol speelt in prettig en betaalbaar wonen. Met voorbeelden van Haag Wonen zoals de Anna Bijnslaan, waar architectuur in ere is hersteld, en de Haagse Hendrik, waar nieuwbouw is geplaatst met een historische knipoog naar architect Hendrik Berlage, laten we zien hoe architectuur kan bijdragen aan een fijne woonomgeving. Deze projecten zijn stuk voor stuk bewijs dat we door samenwerking en aandacht voor detail iets bijzonders kunnen creëren.

De kracht van samenkomen

In De Vernieuwde Stad, waar we samenwerken met 26 grootstedelijke corporaties, heb ik me de afgelopen periode hard gemaakt om corporatiecollega’s in gesprek te laten gaan met architecten, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars. We hebben elkaar hard nodig, maar we lijken elkaar niet meer te kennen. Architectuur kan enorm bijdragen aan prettig wonen. Daarom is het tijd om elkaar weer op te zoeken en te betrekken in het proces. De weg naar onze doelen mag misschien lang en complex zijn, maar laten we onderweg niet vergeten om kwaliteit en creativiteit te waarborgen. Samen kunnen we zorgen voor een toekomst waarin iedereen met trots en geborgenheid kan wonen.

Oproep tot Actie

Laten we de liefde en het ambacht van architectuur terugbrengen in de volkshuisvesting. Dit begint bij onszelf: door het onderwerp weer prominent op te nemen in onze besluitvorming, door kennis in huis te ontsluiten, en door ons te laten inspireren door bestaande goede voorbeelden. Er gebeurt al zoveel moois, laten we dat omarmen en verder ontwikkelen.

Ik nodig architecten, stedenbouwkundigen, en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van onze woonomgevingen uit om samen te werken. Laten we elkaar (weer) leren kennen en onze krachten bundelen om elkaar te inspireren om de beste oplossingen te vinden voor goed en betaalbaar wonen. Mijn collega corporatie bestuurders roep ik op om actief het gesprek aan te gaan met architecten en stedenbouwkundigen om elkaar te inspireren en te werken aan het ambacht van volkshuisvesting!

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen