Direct naar de content

29 juni 2021

Haag Wonen en Hoogheemraadschap Delfland bundelen de krachten voor een klimaatbestendige stad

Bobbi het vogeltje

Haag Wonen start, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en andere partners, met de aanleg van drie klimaatbestendige binnentuinen aan de Pieter Langendijkstraat in Moerwijk. De tuinen worden klimaatadaptief gemaakt, zodat water goed afgevoerd kan worden bij hevige regenval. De aftrap van het project vond op woensdag 23 juni plaats in het bijzijn van Mohamed Baba (bestuursvoorzitter Haag Wonen) en Manita Koop (bestuursvoorzitter Hoogheemraadschap van Delfland).

Mohamed Baba en Manita Koop ontkoppelen de regenpijp, die later wordt aangesloten op de wadi. Daardoor wordt het riool niet meer overbelast.

Het project maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst die Haag Wonen en het Hoogheemraadschap van Delfland eerder dit jaar ondertekenden. Haag Wonen is sinds 2018 partner van het netwerk Klimaatkrachtig Delfland. Met ondersteuning van het netwerk heeft Haag Wonen al verschillende klimaatadaptieve projecten in de stad uitgevoerd, zoals de aanleg van groene daken en regentonnenacties. Met de ondertekening van de samenwerkingsafspraken gaan de twee partijen nu nog nauwer samenwerken aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de stad Den Haag als gevolg van klimaatverandering.

Bijdragen aan een groene en gezonde omgeving en vermindering van wateroverlast

De drie binnentuinen aan de Pieter Langendijkstraat en de Erasmusweg die worden heringericht, krijgen elk een eigen wadi: een verdiepte greppel die regenwater bij hevige regenval goed kan afvoeren. De wadi slingert als een droog riviertje door de tuin, met beplanting die hier speciaal op is aangepast. Het water spoelt langzaam (in maximaal 48 uur) weg. Het grootste voordeel is dat er geen wateroverlast meer is en ook droogte wordt tegengegaan. De planten in de binnentuinen blijven daardoor ook groener en mooier. Over de verdere inrichting van de tuinen (zoals ontmoetingsplekken, speelvelden en bankjes) konden de bewoners meedenken. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Engelsman Hoveniers en de Wageningen Universiteit.

“Alleen samen kunnen we stappen zetten”

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van Haag Wonen: “Als gevolg van de klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden die leiden tot schade en overlast. Om ervoor te zorgen dat onze bewoners ook in de toekomst prettig kunnen blijven wonen, is het noodzakelijk dat we klimaatadaptieve maatregelen nemen. Als Haag Wonen kunnen we dat niet alleen. Daarom zoeken we actief de samenwerking op met partijen als Klimaatkrachtig Delfland. Met het project dat we nu gezamenlijk uitvoeren aan de binnentuinen, dragen we bij aan een groene en gezonde omgeving en vermindering van wateroverlast voor onze bewoners. We kijken er erg naar uit om onze samenwerking met Klimaatkrachtig Delfland de komende tijd verder uit te bouwen en de krachten te bundelen voor een klimaatbestendige stad.”

“Op zoek naar plekken waar we water kunnen vasthouden”

Manita Koop, bestuursvoorzitter van Hoogheemraadschap Delfland: “Dit is precies wat we willen als Delfland: zoeken naar goede plekken waar we water kunnen vasthouden. In dit geval is dat een samenwerking met Haag Wonen, Engelsman Hoveniers, Wageningen Universiteit en de Gemeente Den Haag. Haag Wonen investeert in een fijne leefomgeving door deze niet alleen groener te maken, maar ook aantrekkelijk in te richten voor en met bewoners. Door de regenpijpen af te koppelen van het riool en aan te sluiten op de wadi, wordt het riool niet overbelast. Bovendien kan deze binnentuin bijdragen aan een aantrekkelijke groenblauwe wandelzone naar de toekomstige Erasmusvaart. Mocht die er komen.”

Een van de drie binnentuinen aan de Pieter Langendijkstraat die worden heringericht.