Direct naar de content

29 maart 2023

Haag Wonen informeert huurders uit voorzorg over datalek bij leverancier 

Bobbi het vogeltje

Op 25 maart ontving Haag Wonen bericht van marktonderzoeksbureau USP Marketing Consultancy, waarmee Haag Wonen samenwerkt voor klanttevredenheidsonderzoeken, dat persoonsgegevens van huurders van Haag Wonen mogelijk betrokken zijn bij een datalek. Dat is gebeurd bij een softwareleverancier van USP Marketing Consultancy. Op 28 maart werd dit bericht bevestigd. Het gaat om huurders die in het verleden voor één of meer (tevredenheids)onderzoeken zijn uitgenodigd. Uit voorzorg informeert Haag Wonen al haar huurders per brief, waarin wij vragen waakzaam te zijn voor nepbrieven, phishingberichten of telefoontjes van oplichters. 

Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en antwoorden die zijn gegeven in een onderzoek. Het gaat niet om wachtwoorden, bankgegevens of andere bijzondere persoonsgegevens.

Het datalek is gedicht

Haag Wonen heeft USP Marketing Consultancy onmiddellijk opdracht gegeven om uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. USP Marketing Consultancy heeft direct maatregelen getroffen om het datalek te dichten en herhaling te voorkomen. Het datalek is gedicht en USP Marketing Consultancy doet verder onderzoek. Wij hebben melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Waarschuwing voor nepbrieven en phishing

We vragen huurders komende tijd extra waakzaam te zijn voor nepbrieven, phishingberichten (zoals e-mails, sms’jes of WhatsAppberichten) of onverwachte telefoontjes die afkomstig lijken te zijn van bekenden of bedrijven. Het doel is meestal om meer gegevens van mensen buit te maken of om betalingen te laten uitvoeren. Doordat er persoonlijke informatie wordt gebruikt, komt zo’n brief, phishingbericht of telefoontje geloofwaardiger over.  

Het is verder voor huurders belangrijk te weten dat e-mails afkomstig van Haag Wonen altijd eindigen op @haagwonen.nl. Haag Wonen vraagt nooit om bankgegevens, pincodes of wachtwoorden.

Geen link met systemen van Haag Wonen

Bij Haag Wonen zelf zijn geen gegevens gelekt of gehackt. Het datalek heeft geen relatie met onze eigen systemen.

Haag Wonen neemt de privacy van huurders heel serieus

Wij gaan nauwkeurig om met de gegevens en privacy van onze huurders. Haag Wonen werkt volgens de normen van de BIC, de Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties en de AVG. Dit betekent dat we gegevens technisch goed beveiligen en zorgvuldig werken. Met alle leveranciers waarmee we gegevens delen, hebben we de vereiste contractuele afspraken voor het verwerken van persoonsgegevens. Helaas kan het toch voorkomen dat, hoe goed ook beveiligd, oplichters inbreken en gegevens lekken.  

USP Marketing Consultancy heeft hier vandaag ook een bericht over naar buiten gebracht.