Direct naar de content

16 december 2021

Haag Wonen werkt aan duurzaamheid: een nieuwe visie

Bobbi het vogeltje

‘In 2050 worden al onze woningen verwarmd met duurzaam opgewekte energie en hebben de woningen een lage warmtevraag. Onze woningen zijn comfortabel, hebben een gezond binnenklimaat en een groene(re) omgeving rondom de woning. We renoveren en bouwen circulair’.

Dat is waar Haag Wonen zich de komende jaren voor gaat inzetten, zoals is te lezen in onze nieuwe Duurzaamheidsvisie Vastgoed.

De nieuwe duurzaamheidsvisie sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe technologische mogelijkheden voor verduurzaming en wensen van bewoners. Programmamanager Duurzaamheid bij Haag Wonen Ingeborg Boon: “De visie is een leidraad aan de hand waarvan we duidelijk maken wat duurzaamheid voor Haag Wonen betekent en waar onze invloedssfeer ligt, zodat we de verduurzaming van ons vastgoed kunnen versnellen.”

We zetten al flinke stappen

Bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba: “Als woningcorporatie bouwen we aan een mooie stad Den Haag, voor nu en in de toekomst. De opgaven zijn groot en we werken er hard aan om het maximale te doen met de middelen die we hebben: nieuwe woningen bouwen, bestaande woningen verbeteren, bijdragen aan leefbare en inclusieve wijken én verduurzamen. Dat vraagt om scherpe keuzes. De nieuwe duurzaamheidsvisie geeft ons handvaten voor het invullen van onze verduurzamingsopgave.”

De afgelopen jaren heeft Haag Wonen al grote stappen gezet. Zo had 5 jaar geleden de helft van onze woningen een energielabel C of beter. Nu is dat 75%. De komende 10 jaar investeren we ruim 1 miljard in woningverbetering, verduurzaming en nieuwbouw. De helft van het miljard in nieuwbouw, de andere helft in woningverduurzaming en -verbetering. Baba: “Voor 2030 willen we alle woningen met een label E, F of G (op dit moment 15% van onze woningen) hebben verbeterd en geïsoleerd of vervangen door nieuwe woningen. En we mikken erop voor 2040 al onze woningen gereed te hebben voor andere warmtebronnen dan aardgas.”

Dialoog met samenwerkingspartners en huurders

Boon: “De visie gaat vooral over wat we willen bereiken. Om aan onze ambities verdere invulling te geven, gaan we aan de slag met partners, waarmee we al intensief samenwerken. Zoals onze Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW), het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente Den Haag. We gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingen, vormen van co-creatie en alternatieve manieren voor financiering. Deze visie is dan ook niet in beton gegoten: we willen proactief kunnen inspelen op kansen en mogelijkheden en verduurzaming betaalbaar houden, zowel voor onze bewoners als voor onszelf. We staan open voor nieuwe inzichten en kansen.”

Woningcorporaties en duurzaamheid

Woningcorporaties in Nederland hebben het gezamenlijke streven om voor 2050 alle sociale huurwoningen CO2-neutraal te maken. We zien het als onze verantwoordelijkheid om, daar waar wij impact kunnen maken, een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen en de opwarming van de aarde te helpen tegengaan. Bovendien is het noodzakelijk om onze woningen en de leefomgeving aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. Zo zorgen we ervoor dat onze bewoners ook in de toekomst prettig kunnen wonen.

Wil je meer weten of heb je ideeën? Lees onze duurzaamheidsvisie en laat van je horen. We werken graag samen aan een groene stad!