Direct naar de content

30 april 2024

Vergroenen en beter benutten van binnentuinen in Den Haag Zuidwest

Bobbi het vogeltje

Woensdag 17 april, presenteerde Innovatielab Zuidwest in Theater Dakota de kansenkaarten van drie ontwerpteams voor binnentuinen in Den Haag Zuidwest. In het kader van de ‘Challenge Binnentuinen’ onderzochten de ontwerpteams hoe deze binnentuinen beter benut kunnen worden. Binnentuinen zorgen niet alleen voor heel veel groen, maar dragen ook bij aan een gezonde leefomgeving, biodiversiteit en meer sociale contacten. Het helpt ook om de wijk beter voor te bereiden op een veranderend klimaat.

Onderzoek en analyse binnentuinen
De afgelopen maanden analyseerden de ontwerpers de openbare ruimte van Zuidwest op een aantal thema’s, zoals spelen, ecologie en stedenbouwkundige opzet. Hun enthousiasme bij de toelichting op de prachtig geschetste kansenkaarten is aanstekelijk. Met ideeën zoals het afwisselen van speelplekken voor kinderen, en plekken voor ontmoeting met urban sports voor tieners. Of het beter benutten van de grote ruimte rondom wegen en sportparken, zodat er ruimte is voor flora en fauna, picknickplekken of een plukbos. Tot betere verbindingen vanuit de woningen naar binnentuinen. Door alle verschillende lagen over elkaar te leggen, ontstaan plekken waar met eenvoudige ingrepen grote resultaten kunnen worden behaald.

Co-creatie met bewoners
Na deze analyse fase van de Challenge Binnentuinen gaan de ontwerpers, in co-creatie met bewoners, aan de slag met plannen om de binnentuinen aan de Valthestraat (Haag Wonen), de Middenstede (Staedion) en de Oorden (Hof Wonen) aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd worden nieuwe financierings- en beheermodellen ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dat bewoners zich meer betrokken voelen. Zowel bij het ontwerp als bij het beheer van de tuinen en meer gebruik gaan maken van de binnentuinen.

Samenwerking Haagse corporaties
De Challenge Binnentuinen is een samenwerking met Haag Wonen, Staedion, Hof Wonen en de gemeente Den Haag onder leiding van het Innovatielab Zuidwest. De eindpresentatie van de eerste fase werd bijgewoond door ruim 60 collega’s van de corporaties en de gemeente. De aanpakken en concepten die het traject oplevert, worden verwerkt in een handreiking binnentuinen. Op die manier zijn de inzichten ook op andere plekken in Den Haag toepasbaar. Het traject is een direct vervolg op het besluit dat de gemeenteraad al in 2020 nam om de Haagse binnentuinen in te zetten voor ‘meer leefbaarheid en meer sociale cohesie’. En het sluit naadloos aan op de brede aanpak voor Den Haag Zuidwest.

Over het Innovatielab Zuidwest
Het Innovatielab is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen in Zuidwest. De reeks challenges van het Innovatielab wordt mogelijk gemaakt door Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion, gemeente Den Haag en de Regiodeal. Het Innovatielab wordt getrokken door Carolien Ligtenberg en Rutger Oolbekkink.

Download hier de resultaten.