Direct naar de content

2 december 2022

Visitatie: verfrissende aanpak met bewoners

Bobbi het vogeltje

Als sociale verhuurder willen we maximale impact maken voor onze huurders en onze mooie stad Den Haag. Elke vier jaar vragen wij een onafhankelijk adviesbureau om te onderzoeken of we ons werk goed doen. Zij vragen onze huurders en samenwerkingspartners wat goed gaat en wat beter kan. Dat leverde mooie scores en bruikbare inzichten op. We kozen deze visitatie voor een unieke verfrissende aanpak; twee van onze huurders deden actief mee aan de visitatie. Dat zorgde voor waardevolle feedback.

De bewoners, Corrie en Ashana, namen deel aan de bijeenkomsten met Haag Wonen en de gesprekken met belanghebbenden. Dit maakt de inzichten die de visitatiecommissie heeft opgehaald, nog rijker en completer. Wij zijn Corrie en Ashana erg dankbaar voor hun deelname en waardevolle adviezen.

Bekijk de video

Benieuwd naar onze resultaten?

Bekijk de infographic met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. De uitgebreide rapportage van de onderzoeksresultaten en de bestuurlijke reactie vind je op de pagina Over ons.

Wat is een maatschappelijke visitatie?

Een maatschappelijke visitatie is een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te voeren. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk onderzoeks- adviesbureau.

Visitatie uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Ecorys

Onderzoeksbureau Ecorys voerde dit jaar de visitatie uit. Ecorys over de visitatie: “Haag Wonen heeft een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. De ambitie om ‘partner in de stad’ te worden staat daarbij centraal. Haag Wonen zet vanuit deze ambitie duidelijk meer in op het creëren van strategische partnerships in de stad Den Haag. Gericht op samenwerken om meer te betekenen voor de huurders en de wijken in Den Haag. Het experiment om eigen huurders te betrekken bij het visitatieproces was uniek. Wat ons betreft een echte verrijking!”

Vragen of feedback voor ons?

We staan altijd open voor feedback of vragen over onze visitatie. We zijn bereikbaar via bestuur@haagwonen.nl. We horen graag van je!