Direct naar de content

16 januari 2023

Haagse huurdersorganisaties en corporaties tekenen Sociaal Statuut

Bobbi het vogeltje

Vrijdag 13 januari tekenden Haag Wonen, Hof Wonen, Staedion, Huurdersorganisatie Haag Wonen, Huurdersraad Hof Wonen en Huurdersvereniging Staedion het Sociaal Statuut 2023 – 2027. In het Sociaal Statuut zijn afspraken vastgelegd voor Haagse huurders van deze corporaties die moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie van hun woning.

De Woningwet verplicht woningcorporaties om een reglement op te stellen over het slopen van én ingrijpend renoveren van haar woningen. Dit reglement is het Sociaal Statuut. Hierin nemen woningcorporaties bijvoorbeeld op hoe zij de bewoners betrekken en hoe de verhuiskostenbijdrage is geregeld. Voor de totstandkoming van het Sociaal Statuut overlegt de woningcorporatie met haar huurdersorganisatie en de gemeente.

Goede samenwerking

Hans van Rossen, voorzitter Huurdersorganisatie Haag Wonen: “Het nieuwe Sociaal Statuut is duidelijker en op punten verbeterd. Het biedt een goede basis om een sociaal plan te maken. Wij zijn tevreden.” Robert Kwakkelstein, voorzitter Huurdersraad Hof Wonen: “Sloop en renovatie zijn ingrijpende gebeurtenissen voor huurders. Dus wij zijn blij dat er met dit Sociaal Statuut de komende jaren weer duidelijke en eenduidige afspraken gemaakt worden.” Ruud Klein, voorzitter Huurdersvereniging Staedion: ”Het was opvallend hoe de 3 corporaties en hun huurdersorganisaties gezamenlijk en in goed overleg zijn gekomen tot een noodzakelijke herziening van het Sociaal Statuut”.

Eenduidigheid en helderheid voor bewoners

Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion hebben besloten om hierin zoveel mogelijk één lijn te volgen. Daarom spraken de corporaties samen met de huurdersorganisaties af om voor hun woningen in Den Haag eens in de vijf jaar gezamenlijk één Sociaal Statuut op te stellen. Het belangrijkste uitgangspunt is eenduidigheid en helderheid voor bewoners. Het voordeel hiervan is dat in wijken waar meerdere corporaties bezit hebben, de werkwijze en afspraken met bewoners zo veel mogelijk gelijk zijn en op elkaar afgestemd.

Handvat voor Sociaal Plan

Het Sociaal Statuut is het handvat voor de corporatie en huurdersvereniging bij het opstellen van een Sociaal Plan op wooncomplexniveau. In een Sociaal Plan worden de rechten en plichten tussen huurder en verhuurder op een eenvoudige en heldere wijze weergegeven en vastgelegd. Bijvoorbeeld over een terugkeergarantie, afspraken over hulp op maat en de leefbaarheid in de buurt tot alle bewoners verhuisd zijn. Het opstellen van een Sociaal Plan gebeurt altijd in overleg met een bewonerscommissie of afvaardiging van bewoners uit het wooncomplex.