Direct naar de content

3 oktober 2023

Saskia Kramer benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen Haag Wonen

Bobbi het vogeltje

Na ruim 5 jaar lid van de RvC van Haag Wonen is Saskia benoemd als voorzitter met aandachtgebied bedrijfsvoering, sociaal-maatschappelijk en organisatie.

Saskia heeft ruime ervaring op gebied van (interim) management en consultancy. Hierdoor heeft zij veel ervaring met (klant)processen, bedrijfsvoering en het implementeren van strategisch beleid. Saskia werkt ook als adviseur bij NR Governance. In 2018 werd ze op voordracht van de huurdersorganisatie HOHW aangesteld in de RvC. In 2022 werd ze herbenoemd. Naast voorzitter is Saskia ook lid van de remuneratiecommissie.

“Saskia weet waar we vandaan komen en begrijpt onze opgave”

Bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba: “Erg fijn dat Saskia nu de rol van voorzitter heeft. Zij weet waar we vandaan komen. Saskia begrijpt onze huidige opgave om de wooncrisis aan te pakken in onze mooie stad, wat we doen om onze woningen versneld te verduurzamen en te renoveren en hoe we ons inzetten voor fijne wijken, waar je prettig kan wonen en iedereen mee kan doen. Met Saskia als voorzitter kunnen we door met onze plannen. Ze is betrokken, scherp en kent de uitdagingen.”

“Als inwoner van Den Haag is het extra bijzonder om me voor mijn eigen stad in te zetten”

Saskia: “Doordat ik al langere tijd bij Haag Wonen in de RvC zit, weet ik goed wat er speelt en waar Haag Wonen zich voor inzet. Natuurlijk gaat dat om betaalbaar en duurzaam wonen, maar Haag Wonen trekt zich ook de leefbaarheid in de wijken aan. Dat vind ik belangrijk. Het maakt dat we echt verschil maken voor prettig wonen in Den Haag. Als RvC worden wij hierbij betrokken. We spreken vaak af in de wijk en krijgen veel uitleg op locatie. Zo zien we ook de resultaten en horen we ervaringen van bewoners of partners in de wijk. Ik heb zo de stad heel anders leren kennen. De uitdagingen zijn groot. Ik vind het sterk hoe Haag Wonen zich heeft ontwikkeld tot strategisch partner in de stad. En hoe Haag Wonen zich inzet voor brede volkshuisvesting, samenwerkt en meer wil betekenen om de wooncrisis aan te pakken. Ik ben blij dat ik als voorzitter hieraan kan bijdragen. Als inwoner van Den Haag is het extra bijzonder om me voor mijn eigen stad in te zetten. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking”.

Saskia Kramer