Prestatieafspraken

Prestatieafspraken maken duidelijk wat de corporaties en wat de gemeenten doen in de regio en de stad. De bewonersorganisaties geven ons advies over de prestatieafspraken.

De regionale prestatieafspraken lopen van 2015 tot 2018. De lokale prestatieafspraken hebben dezelfde looptijd en zijn in december 2015 ondertekend door de Gemeente Den Haag, Haag Wonen, Vestia en Staedion, na een positief advies van de bewonersorganisaties.