Direct naar de content

Meleco

Veel huizen aan de Melis Stokelaan, Leggelostraat en Coevordenstraat zijn niet meer van deze tijd. Daarom gaan we een deel van deze woningen verbeteren en energiezuiniger maken én een deel volledig vernieuwen. Hier leest u wat dit voor u betekent als bewoner of omwonende.

Met het project Meleco (wat staat voor de Melis Stokelaan, Leggelostraat en Coevordenstraat) willen we woningen verbeteren, energiezuiniger maken én meer mensen in Den Haag aan een betaalbare woning helpen.

Daarvoor is het nodig dat we 78 woningen aan de Coevordenstraat verbeteren en energiezuiniger maken. En aan de Melis Stokelaan en de Leggelostraat gaan we 128 woningen slopen. Die woningen vervangen we voor méér en betere nieuwbouwwoningen: er komen zo’n 280 nieuwbouwwoningen terug. Tweederde van deze woningen zijn sociale huurwoningen. Door hier meer woningen te bouwen, kunnen we ook meer mensen aan een woning helpen. En dat is broodnodig in onze stad Den Haag.

Gebied dat wordt vernieuwd:

Participatie: betrekken van bewoners en omwonenden

We vinden het belangrijk dat bewoners en omwonenden goed op de hoogte zijn van de plannen en ontwikkelingen voor hun buurt en dat zij hun mening hierover kunnen geven. Bewoners zijn begin 2021 persoonlijk geïnformeerd over de plannen. Bewoners zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan een bewonersgroep. Sinds de eerste aankondiging, hebben bewoners (nieuws)brieven ontvangen en zijn persoonlijk geïnformeerd aan de deur en vanuit het kantoor van Haag Wonen aan de Melis Stokelaan.

Participatie voorjaar 2023
In het voorjaar en de zomer van 2023, heeft Haag Wonen, samen met partners BPD en Gemeente Den Haag, verschillende acties en activiteiten georganiseerd om bewoners en omwonenden verder te informeren en hun ideeën en mening op te halen over de verder uitwerking van de plannen. Zo konden bewoners bijvoorbeeld meedenken over de plannen voor de nieuwbouw, over de inrichting van binnentuinen, over mogelijke activiteiten in de wijk en mobiliteit.

Participatieverslag
Benieuwd naar een volledige beschrijving van de activiteiten met bewoners en omwonenden? En naar de opbrengsten van de participatie?

Lees het participatieverslag

Bekijk de video

Bobbi het vogeltje

Vraag en antwoord over de plannen

Vraag en antwoord over Meleco
Wat is de planning van de werkzaamheden?

In mei 2023 is de aannemer ERA Contour gestart om de woningen aan de Coevordenstraat te verbeteren en energiezuiniger te maken. Deze werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

De datum voor de sloop van de Melis Stokelaan (1348 t/m 1580) en de Leggelostraat (2 t/m 54) staat nog niet vast. Op zijn vroegst gaat dit eind 2024 of begin 2025 gebeuren. Bewoners en omwonenden horen minstens een jaar van tevoren wanneer de woningen gesloopt worden.

Waarom wordt een deel van de huizen gesloopt en een deel verbeterd en verduurzaamd? 

Het hele wooncomplex gaan we vernieuwen. Het complex bestaat uit de woningen aan de Melis Stokelaan 1348-1580, de Leggelostraat 2-54 en de Coevordenstraat 229-413 gaan we vernieuwen. Dat betekent dat we de woningen aan de Melis Stokelaan en de Leggelostraat slopen en vervangen door nieuwbouwwoningen. Dat doen we, omdat we op deze plek méér nieuwe woningen kunnen bouwen dan er nu staan. Zo kunnen we meer mensen in Den Haag aan een woning helpen, wat hard nodig is. Tegelijkertijd behouden we de woningen aan de Coevordenstraat. Dat doen we om een deel van de woningen tegen een lage huurprijs te kunnen blijven aanbieden. Deze woningen gaan we grondig opknappen, zodat ze straks voldoen aan de eisen van deze tijd en een stuk comfortabeler en energiezuiniger zijn. Zo zorgen we ook voor meer variatie in de wijk.

Hoe gaat de nieuwbouw eruitzien?

Er komen 280 nieuwbouwwoningen, in 6 tot 7 bouwlagen en een woontoren. Hiervan zijn minstens 149 woningen sociale huurwoningen en 75 woningen vrije sector huurwoningen. Hoe de woningen er precies uit komen te zien is nog niet bekend.

Wat doen jullie met de leegstaande woningen?

Voor de leegstaande woningen werken we samen met Ad Hoc. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het beheren van leegstaande panden. Zodra een woning leeg komt te staan, omdat een van de bewoners verhuist vanwege de sloop, plaatst Ad Hoc een tijdelijke huurder in een woning. Dit zorgt ervoor dat de buurt een fijne plek blijft om te wonen tot het moment dat u verhuist. De tijdelijke bewoners zorgen er bijvoorbeeld voor dat er geen overlast ontstaat in de wijk.

20 van de woningen richten we in als logeerwoning voor de bewoners uit de Coevordenstraat op het moment dat hun woning aan de beurt is bij de werkzaamheden. 

Is er een persoonlijk aanspreekpunt voor al mijn vragen over de vernieuwing en sloop van de huizen en nieuwbouw?

Ja, u kunt terecht bij Ramona Vink en Turia Saaïdi in hun kantoor aan de Melis Stokelaan 1492. Bel (070) 250 70 70 of loop langs om een afspraak te maken. Zij helpen u graag verder.

Wat kan ik doen als ik geluidsoverlast ervaar van werkzaamheden aan de Coevordenstraat?   

Aannemer ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij ‘Bewuste Bouwers’. Dat betekent dat de aannemer zich houdt aan regels die de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk beperken. Mocht u toch overlast ervaren, dan kunt u dit melden via de website van Bewuste Bouwers of bel TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.

Ook kunt u ons via de vragenlijst of tijdens de informatiemark laten weten hoe wij de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden voor u prettiger kunnen maken.

Hoe kan ik meedenken over de periode tijdens de werkzaamheden en plannen in de wijk?

Kijk bij het kopje ‘Actueel’ hoe u kunt meedenken over de verbetering in uw wijk en waar u terechtkunt. We vragen u de vragenlijst in te vullen en nodigen u van harte uit voor de informatiemarkt bij de bibliotheek op dinsdag 27 juni. U kunt ook contact opnemen met Ramona Vink of Turia Saaïdi via (070) 250 70 70 of langskomen op de Melis Stokelaan 1492 om een afspraak te maken.

 

Meer informatie voor bewoners

Voor bewoners van Coevordenstraat 229-413

Woont u aan de Coevordenstraat 229-413 (oneven)? Dan gaan we uw woning verbeteren en energiezuinig maken. Uw woning voldoet dan weer aan de eisen van deze tijd. Aannemer ERA Contour voert de verbeterwerkzaamheden uit en is in mei 2023 begonnen. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. De binnenplaats/binnentuin (tussen de woningen Melis Stokelaan, Leggelostraat en Coevordenstraat) gebruikt de aannemer als bouwplaats. Daarom is deze afgesloten tijdens de werkzaamheden. Hieronder leest u meer informatie.

Bobbi het vogeltje
Vraag en antwoord over de renovatie aan de Coevordenstraat
Komen jullie nog langs voor reparaties of spoedgevallen aan woningen?

Voor reparaties en spoedgevallen kunt u zoals gebruikelijk bij Haag Wonen terecht. Bel Haag Wonen op 070 250 70 70. Wij helpen u graag.

Hoe lang duren de werkzaamheden aan de Coevordenstraat 229-413?

De werkzaamheden zijn in mei 2023 begonnen en duren ongeveer een jaar.

Wat wordt er aan mijn woning verbeterd?
 • We vervangen de houten kozijnen en plaatsen isolerend dubbelglas (HR++).
 • De balkons en balkonhekken knappen we op.
 • In de berging herstellen we de lekkages en vervangen we de bergingsdeuren.
 • We isoleren het dak, de buitengevel en alle vloeren op de begane grond.
 • We schilderen de portieken en vervangen alle voordeuren.
 • We bereiden uw woning voor op gasloos koken.
 • Alle woningen krijgen een nieuw ventilatiesysteem.
 • Alle bewoners krijgen een nieuw toilet, omdat we in alle woningen de asbesthoudende-standleiding vervangen.
 • Een aantal van de bewoners krijgen een nieuwe keuken en/of badkamer. Deze bewoners hebben hier al bericht over gehad.
Kan ik tijdens de werkzaamheden in mijn woning blijven?

De meeste werkzaamheden aan uw woning voeren we aan de buitenkant uit, bijvoorbeeld aan de gevels en het dak. Als we werkzaamheden binnen uitvoeren, kunt u ongeveer drie weken naar een logeerwoning aan de Melis Stokelaan.

Zorgen de werkzaamheden voor (geluids)overlast?

Hoewel we er alles aan doen om de (geluids)overlast zoveel mogelijk te beperken, zorgen de werkzaamheden helaas voor lawaai. We bekijken samen met u hoe u hier zo min mogelijk last van kunt hebben.

Aannemer ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij ‘Bewuste Bouwers’. Dat betekent dat de aannemer zich houdt aan regels die de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk beperken. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u dit melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.

Gaat mijn huurprijs omhoog?

Nee, uw huurprijs gaat niet omhoog. Woningcorporaties en de Nederlandse overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 vragen woningcorporaties in Nederland geen huurverhoging meer voor woningisolatie.

Wat voor soort nieuwbouwhuizen worden tegenover de Coevordenstraat gebouwd?

Er komen 280 nieuwbouwwoningen, in 6 tot 7 bouwlagen en een woontoren. Hiervan zijn minstens 149 woningen sociale huurwoningen en 75 vrije sector huurwoningen. Hoe de woningen er precies uit komen te zien is nog niet bekend.

Kan ik meedenken over de plannen in mijn wijk?

Jazeker, wij horen graag uw mening. Kijk bij het kopje ‘Actueel’ hoe u kunt meedenken over de verbetering in uw wijk en waar u terechtkunt. U kunt ook contact opnemen met Ramona Vink of Turia Saaïdi via (070) 250 70 70 of langskomen op het kantoor aan de Melis Stokelaan 1492 om een afspraak te maken.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt terecht bij het spreekuur met Ramona Vink of Turia Saaïdi in hun kantoor aan de Melis Stokelaan 1492. Bel (070) 250 70 70 of loop langs om een afspraak te maken. Wij helpen u graag!

Voor bewoners van de Melis Stokelaan en Leggelostraat

Woont u aan de Melis Stokelaan  (1348 t/m 1580 even nummers) of de Leggelostraat (2 t/m 54 even nummers)? Uw woning is verouderd en gaan we slopen. Er komen 280 nieuwe en betere woningen voor in de plaats. Dit betekent dat u zult moeten verhuizen. Hieronder leest u meer informatie.

Bobbi het vogeltje
Vraag en antwoord over de sloop-nieuwbouw aan de Melis Stokelaan en Leggelostraat
Komen jullie nog langs voor reparaties of spoedgevallen aan woningen?

Voor reparaties en spoedgevallen kunt u zoals gebruikelijk bij Haag Wonen terecht. Bel Haag Wonen op 070 250 70 70. Wij helpen u graag.

Wanneer moet ik verhuizen?

De datum voor de sloop staat nog niet vast. Op zijn vroegst gaat eind 2024 of begin 2025 gebeuren. Dit betekent dat u niet meteen uw huis uit hoeft. U kunt nu nog geen urgentieverklaring krijgen voor een andere woning. De urgentieverklaring ontvangt u een jaar voordat u moet verhuizen van de gemeente Den Haag via Woonnet Haaglanden.

Hoe kom ik aan een andere woning?

U krijgt urgentie van de gemeente Den Haag om via Woonnet Haaglanden naar een andere woning te zoeken. Dit betekent dat u voorrang krijgt op een sociale huurwoning. Of u wel of geen urgentie krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Als u in één van de nieuwbouwwoningen in de Melis Stokelaan of Leggelostraat wilt gaan wonen, krijgt u ook voorrang op een passende woning. Deze woning stemmen we af op uw inkomen en grootte van uw huishouden.

Bij het zoeken naar een andere woning kunt u hulp krijgen van Haag Wonen. Hiervoor belt u met Ramona Vink of Turia Saaïdi op (070) 250 70 70 of kom langs op ons kantoor aan de Melis Stokelaan 1492 om een afspraak te maken.

Wij zijn bij u langs geweest om alles met u door te nemen, zodat u straks weer een fijne plek heeft om te wonen. Wilt u nogmaals verder praten, dan kan dat natuurlijk. Bel ons gerust of kom langs. Wij staan graag voor u klaar.

Krijg ik de verhuiskosten vergoed?

U heeft recht op een verhuiskostenvergoeding van €7.156. Dit betalen wij in twee termijnen uit. Wanneer u de huur opzegt, ontvangt u 90% van het bedrag. Nadat u de sleutel van uw woning heeft ingeleverd, ontvangt u de laatste 10%. U kunt deze verhuiskostenvergoeding al aanvragen.

Wat voor nieuwbouwwoningen worden er gebouwd?

Er komen 280 nieuwbouwwoningen, in 6 tot 7 bouwlagen en een woontoren. Hiervan zijn minstens 149 woningen sociale huurwoningen en 75 woningen vrije sector huurwoningen. Hoe de woningen er precies uit komen te zien is nog niet bekend.

Huizen aan de Coevordenstraat worden verbeterd. Wat kan ik doen bij (geluids)overlast?

Deze werkzaamheden zijn gestart in mei 2023 en duren ongeveer een jaar.

Hoewel we er alles aan doen om de (geluids)overlast zoveel mogelijk te beperken, zorgen de werkzaamheden helaas voor lawaai. We bekijken samen met u hoe u hier zo min mogelijk last van kunt hebben.

Aannemer ERA Contour is als bouwbedrijf aangesloten bij ‘Bewuste Bouwers’. Dat betekent dat de aannemer zich houdt aan regels die de overlast voor de omgeving van een bouwplaats zo veel mogelijk beperken. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u dit melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473.

Kan ik meedenken over de plannen in de wijk?

Jazeker, wij horen graag uw mening. Kijk bij het kopje ‘Actueel’ hoe u kunt meedenken over de verbetering in de wijk Morgenstond en waar u terechtkunt. U kunt ook contact opnemen met Ramona Vink of Turia Saaïdi via (070) 250 70 70 of langskomen op het kantoor aan de Melis Stokelaan 1492 om een afspraak te maken.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt terecht bij het spreekuur met Ramona Vink of Turia Saaïdi in hun kantoor aan de Melis Stokelaan 1492. Bel (070) 250 70 70 of loop langs om een afspraak te maken. Wij helpen u graag!

Contact

 • Voor al uw vragen kunt u terecht bij het lokale kantoor van Haag Wonen aan de Melis Stokelaan 1492. Hier werken Ramona Vink en Turia Saaïdi. U kunt langslopen of bellen voor een afspraak: of (070) 250 70 70
 • U kunt ook contact opnemen met het hoofdkantoor van Haag Wonen.
 • Meer algemene informatie lees je op de  projectpagina Meleco.

Over Haag Wonen, BPD en Gemeente Den Haag

Voor de vernieuwing in de wijk Morgenstond, werkt Haag Wonen samen met veel partners, waaronder de ERA Contour (voor de renovatie van de woningen aan de Coevordenstraat) en de gemeente Den Haag en BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Haag Wonen

Haag Wonen is een puur Haagse woningcorporatie die staat voor goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Haag Wonen verhuurt ruim 21.000 sociale huurwoningen. Zo’n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een woning van Haag Wonen. Als partner in de stad werkt Haag Wonen samen met bewoners en samenwerkingspartners aan een mooie stad. Waar een huis ook echt een thuis kan zijn. Haag Wonen is vanaf 2018 bezig om in 10 jaar tijd 10.000 woningen te verbeteren en energiezuiniger te maken én 1.000 extra sociale woningen te verhuren. Zo kunnen we meer woningzoekenden een betaalbaar, energiezuinig en comfortabel thuis  bieden. Haag Wonen streeft daarbij naar een inclusieve stad, waarin je portemonnee niet bepaalt in welke buurt je woont.

Gemeente Den Haag

Den Haag groeit, steeds meer mensen willen in de stad wonen. Dit betekent dat er nieuwe woningen bij moeten komen. Ook wil de gemeente een duurzame, aantrekkelijke stad zijn met woningen voor iedereen. Bekijk meer over de plannen van de gemeente in Morgenstond.

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

BPD is de ontwikkelaar van de nieuwbouwwoningen. BPD ontwikkelt woningen in wijken waar mensen prettig kunnen wonen, werken en zich kunnen ontspannen. Dat proberen ze voor elkaar te krijgen door met iedereen die betrokken is bij een project samen te werken. Dus ook met de bewoners en omwonenden. Centraal staat dat de woningen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijven. BPD wil Nederland ook helpen zo snel mogelijk een duurzame samenleving te worden. Dit doet BPD door gebieden te ontwikkelen waarin mensen gezond en prettig kunnen wonen en leven en waar rekening wordt gehouden met zaken, zoals klimaatverandering. Lees meer over BPD.